Kanenobu

KANENOBU, middle koto period;

mei: mumei;
sugata: shinogi-zukuri, iori-mune, small koshi-zori, shortened large tachi;
nagasa: 70.8 cm
nakago: 22.1 cm, o-suriage, two mekugi ana, higaki yasurime, ha-agari jiri
hamon: gunome-midare within notare, of nioi-deki
boshi: ko-maru, regular, ko-nie and hakikake, and medium kaeri;
kitae: strong itame-mokume mixed with flowing masame, ji-nie, and some mune-yaki;
[Mino-to p.38]
Papers: Tokubetsu Kicho and Hozon Kantei-sho to SHIZU KANENOBU
[Sho-Shin, 1996, #3, p.22 & 23, Robert Cole]

<< Back to early and middle period koto Mino-den

^ Back to top