Tanshu Daido

katana TANSHU DAIDO, Tensho era of late koto period;

omote mei: Tanshu Tanabe no Ju Daido Saku;
ura mei: Tensho Ju San Nen Ju Gatsu Kichi Jitsu (”lucky day, 10th month, Tensho 13”: October, 1585);
sugata: wide katana, shinogi zukuri, iori mune, saki sori 1.35 cm;
nagasa: 62.85 cm; cm
kitae: ko-itame with flowing masame and ji-nie;
nakago: ubu, two mekugi ana, kuri-jiri, taka-no-ha yasuirme, omote hachi-ji mei, ura ku-ji mei;
hamon: shallow notare with togari gunome mixed, abundant nie hotsure and strong sunagashi;
boshi: ko-maru, abundant nie, medium kaeri with sunagashi;
[Mino-to p.53, 102]
(oshigata from Token To Rekishi, #536, November, 1983)
This smith is Daido Naofusa who moved from Mino to Tanabe village in Tango Province (Tanshu) by invitation of Hosokawa family. His work is somewhat different from Mino smiths at that time, and more in earlier Mino Shizu style.

<< Back to late period koto Mino-den

^ Back to top