Naoe Shizu (possible Kaneuji)

mumei NAOE SHIZU Ha, early koto period Mino;

sugata: katana, elegant blade with strong sori, shinogi-zukuri, iori-mune, ;
nagasa: 67.8 cm, width hamachi 2.9 cm, thickness hamachi 0.57 cm, width at sakihaba 2.05 cm;
nakago: o-suriage, mumei, 5 mekugi ana, kiri tip;
hamon: gunome midare with notare, in nie-deki with dense nioi-kuchi, and common sunagashi;
boshi: ko-maru with small kaeri;
kitae: ji-tetsu of itame hada with strong grain and ji-nie and chikei;
horimono: both sides of blade have double hi
[Mino-to p.28,29/169,170,171]
(oshigata from Aoi Art, Tokyo)
blade possibly by first generation Shizu Saburo Kaneuji

<< Back to early and middle period koto Mino-den

^ Back to top