Kanemoto (nidai Magoroku)

sandai KANEMOTO (nidai MAGOROKU), late koto period Mino;

omote mei: “Kanemoto”;
sugata: shinogi-zukuri, iori-mune; chu kissaki;
nagasa: 63.2 cm, sori 1.66 cm; motohaba 2.72 cm, sakihaba 1.86 cm, kasane 0.52 cm;
nakago: ubu, two mekugi ana, kata-yamagata, ni-ji mei;
hamon: gunome midare in niedeki, with strong togariba;
boshi: midare komi, ko-maru with small kaeri;
kitae: jitetsu of itame hada with abundant jinie plus chikei;
[Mino-to p.58]
(oshigata from Aoi Art, Tokyo).
Blade is considered to be the work of sandai Kanemoto, who is nidai Magoroku.

<< Back to late period koto Mino-den

^ Back to top