Kaneiye

KANEIYE, late koto period;

mei: “Kaneiye”;
sugata: long katana, shinogi-zukuri, iori-mune;
nagasa: 71.4 cm, motohaba 2.99 cm, sakihaba 1.94 cm, kasane 0.69 cm, sori 1.8 cm;
nakago: ubu, one mekugi-ana, ha-agari kuri-jiri, taka-no-ha yasurime, ni-ji mei;
hamon: nie-deki, mainly suguha with ko-gunome and togari gunome mixed; some ashi and sunagashi;
boshi: chu kissaki, slightly pointed ko-maru (some notare-komi) small kaeri;
jitetsu: itame hada with obvious grain and much ji-nie, with utsuri;
horimono: omote koshi-bi;
[Mino-to p.77]
Late Muromachi period, worked in Seki in Sue-Seki style. Wide and healthy blade.
(oshigata from Aoi Art, Tokyo)

<< Back to late period koto Mino-den

^ Back to top