Iyetsugu (Kashu)

IYETSUGU katana, early koto;

mei: mumei osuriage
sugata: katana, shinogi-zukuri, iori-mune, long-chu kissaki, sori 1.2 cm;
nagasa: 69.3 cm; motohaba 2.84 cm, sakihaba 1.9 cm, kasane thickness 0.56 cm;
nakago: osurigae, two mekugi ana, mumei, kiri-jiri;
hamon: gunome midare with niedeki, togariba, some choji midare, plus much sunagashi and yo; much sunagashi towards kissaki;
boshi: pointed ko-maru, much nie with hakikake, very long kaeri;
jitetsu: itame hada with mixed mokume, plus ji-nie, plus shirake utsuri in the ji;
(oshigata from Aoi Art, Tokyo);
attributed to early Muromachi period, maybe the shodai Iyetsugu in Kaga

<< Back to Oshigata II: Kashu-to

^ Back to top