Kanemichi

KANEMICHI katana possibly early shinto Kanbun (1661) to Genroku (1688) eras [Mino-to p.135];

mei: “Kanemichi”
sugata: shinogi-zukuri, iori-mune;
nagasa: 69.3 cm; nakago: 20.1 cm; sori: 23 mm;
hamon: large gunome with tani and nioi; some tobiyaki and muneyaki;
boshi is komaru with short kaeri;
yasurime: takanoha
[from B. Thomas]

<< Back to Shinto period Mino-den

^ Back to top