Kanenobu

KANENOBU katana, early shinto period;

mei: “Mutsu no Kami Fujiwara Kanenobu”
sugata: shinogi zukuri, iori-mune;
nagasa: not known; sori: shallow
hamon: gunome midare with strong sanbonsugi
boshi: gunome continues into boshi, medium kaeri;
kitae: not known
nakago: ubu, one mekugi ana;
[Mino-to p.109 & 225]
possibly nidai Kanenobu
(oshigata from Paul Martin)

<< Back to Shinto period Mino-den

^ Back to top