Mumei Shinto Seki

SEKI school katana, shinto period;

mei: mumei
sugata: shinogi zukuri, saki zori, iori-mune;
nagasa: 69.2 cm;
hamon: notare with gunome choji;
boshi: chu with long kaeri, hakikake kitae: itame
nakago is suriage (?osuriage), 3 mekugi ana, kiri yasurime;
NTHK shintei origami attributes to Shinto Seki School
mounted in WWII shingunto koshirae
[from www.satcho.com]

<< Back to Shinto period Mino-den

^ Back to top