Kanenori Echizen

KANENORI ECHIZEN katana, late koto/early shinto period;

mei: mumei
sugata: shinogi zukuri, tori zori, iori-mune;
nagasa: 69.9 cm;
hamon: medium suguha, with tobiyaki, kensuji, sunagashi;
boshi: togari with hakikake kitae: itame with mixed mokume
nakago: kuri jiri, katte yasurime, 2 mekugi ana;
NBTHK-Fukunaga white paper to Echizen no Kuni Kanenori (late koto, around 1580)
[this may be the shodai: Mino-to p.67]
NTHK kantei-sho origami attributes to Echizen no Kuni Kanenori (early Edo 1630)
[this may be the nidai: Mino-to p.103; also see p. 267]
[from www.satcho.com]

<< Back to Shinto period Mino-den

^ Back to top