Shinshinto period Mino-den: 1781 (Tenmei 1) to 1867 (end of Keio)

KANEMOTO shinshinto (SS3): tanto
KANEMOTO shinshinto (SS4): wakizashi
KANETSUGU (NOSHU) shinshinto (SS5): katana
KANEUJI (SHIZU) shinshinto (SS1): katana

^ Back to top