Echtgenoot: Johan van Brienen
Gebeurtenis/feit: 1454 - 1502 vermeld 1,2,3,4 (zie info 1) Gebeurtenis/feit: 04-04-1457 Beleend met een goed te Biessel 5 (zie info 2) Gebeurtenis/feit: 1454 Beleend met een goed te Biessel 6 (zie info 3) Gebeurtenis/feit: 06-06-1483 Beleend met goed Herberts 7 (zie info 4) Overleden: 1502 Vader: Henrick Jansz van Brienen Moeder: NN van Wijnbergen
Echtgenote: Elisabeth van Kershoff
Vader: Moeder:
M Kind 1: Wolter van Brienen Gebeurtenis/feit: 1502 - 1514 vermeld Gebeurtenis/feit: 30-04-1502 Beleend met een goed te Biessel (zie info 5) Gebeurtenis/feit: 1502 Beleend met een goed te Biessel (zie info 6) Overleden: 1513 Echtgenote: Berta ten Water
V Kind 2: Maria van Brienen Gebeurtenis/feit: 13-08-1492 Beleend met goed Herberts (zie info 7) Gebeurtenis/feit: 20-01-1545 in Verkoopt goed Herberts in Doornspijk (zie info 8) (zie getuige 1) Echtgenoot: Evert Soudenbalch ovl. 01-11-1530 Getrouwd: 20-07-1491
V Kind 3: Johanna van Brienen Echtgenoot: Willem van Culemborg ovl. 1516 Ook bekend als: de Jonge Huwelijkscontract: 1493
Bronnen: (1) Gelderse Leenakten, Stichtse Lenen, nr.12 en 47. (2) Dr Johanna Maris, Repertorium op de Stichtset Leenprotocollen I. De Nederstichtse Leenacten (Den Haag 1956). Maris 1956, Nr.72, blz.65-66. (3) 100 Jaar Nederlandse Leeuw, Jrg.1909 col.196 (C.V) (4) C.J. Kort, Repertorium op de lenen van de proost van St. Pieters (De Nederlandse Leeuw, 1997, p262 e.v.), nr.9 He4t goed genaamd Herberts. (5) Gelderse Leenakten, Stichtse Lenen, nr.12. (6) Gelderse Leenakten, Arnhemse Lenen, nr.47. (7) C.J. Kort, Repertorium op de lenen van de proost van St. Pieters (De Nederlandse Leeuw, 1997, p262 e.v.). Notebook 2005, nr.9. Gebeurtenisinformatie Info (1) Het artikel "Het Veluwse geslacht van Brienen" in De Ned. Leeuw Jrg.1909 heeft het helemaal fout wat betreft de voorouders van Johan van Brienen gest. 1502, maar de gegevens over zijn nakomelingen schijnen wel juist te zijn. Info (2) Dat goed tot Byssel, gelegen in Veluwe, in den kerspel van Doornspijk: Johan van Brienen, 4 April 1457, idem 1 April 1475, idem 17 Aug. 1498 Info (3) Dat goet tot Byssel op Veluwe, gelegem in het kerspel van Dorenspijck toteenen Stichtsen leensrechte ontfinck Johan va Brienen, erve sijnes vaders Henrix, ao.1454 Idem 1465, idem 1473, idem 1481, idem 1492 Info (4) Het goed genaamd Herberts bij Doornspijk: 06.06.1483: Johan van Brienen bij overdracht door Herman Willemsz voor Machteld dochter van Herbert Godenz, diens vrouw Info (5) Wolter van Brenen, na dode Johan van Brenen, sijns vaders, 30 April 1502 Info (6) Wolter van Brienen, erve zijnes vaders Johann Info (7) Het goed genaamd Herberts bij Doornspijk: 04.02.1492 Evert Zoudenbalch voor Maria van Brienen, zijn vrouw, bij overdracht door Johan, haar vader Info (8) Het goed genaamd Herberts bij Doornspijk: 20.01.1545 Adalbert van der Hunnepe voor Johanna, dochter van Voorst, zijn vrouw, bij overdracht door Evert Zoudenbalch voor Marie van Brienen, weduwe van Evert Zoudenbalch, zijn moeder Getuige (1) Getuige Evert Soudenbalch Naamindex